Kompetensprov – En möjlighet att styrka sina yrkeskunskaper för yrkesbevis

Kompetensprovet är en möjlighet enligt branschens yrkesutbildningsavtal att styrka sina yrkeskunskaper för yrkesbevis via ett teoretiskt prov.
För att ges denna möjlighet måste du:
1. Kunna uppvisa anställning i ett avtalsknutet företag
2. Via intyg kunna styrka din arbetade tid i branschen och det aktuella yrket (se tidskraven för ditt yrke nedan)

Ansökan om kompetensprov

Om du uppfyller kraven ovan kan du ansöka om kompetensprov genom att fylla i den efterfrågade informationen nedan och klicka på skicka-knappen (längst ner). Skicka även in intyg på arbetad tid (enligt nedan) till BYNs kansli för behandling av ansökan utifrån kraven. Om ansökan godkänns skickar BYNs kansli en faktura till dig som ska betalas inom 30 dagar. När fakturan är betald kan du kontakta BYNs kansli för att boka ett provdatum. Du har sedan 6 månader på dig att genomföra provet. Därefter förfaller provansökan utan återbetalning av provavgiften.

Intyg på arbetad tid

Intygen på din arbetade tid skall skickas till BYNs kansli med post eller mail innan ansökan kan behandlas. Det ska tydligt framgå vem intygen gäller för, antal arbetade timmar i yrket det rör sig om (det räcker ej med anställningsår) och kontaktuppgifter till intygslämnaren. Skickas till Byggbranschens yrkesnämnd, Kompetensprov, Box 42136, 126 15 Stockholm eller kompetensprov@byn.se.

Tidskrav arbetad tid:

- Beläggning, berg, betong, golv, mur, trä samt väg & anläggning 10 000-timmar
- Maskinföraryrken 8 000-timmar
- Håltagare, plattsättare, takmontör, stenmontör, ställningsbyggare och undertaksmontör 6 000-timmar
- För utfärdande av yrkesbevis för yrkena betongpumpförare, grundläggare och ställningsbyggare krävs kompletterande utbildning. Intyg om detta skickas in med övriga underlag
- Provet kostar 3000 SEK i digital form (via dator) och 3500 SEK i pappersformat. Pris inklusive moms.

Faktureringsadress
Samma adress som ovan
Annan faktureringsadress