BYN 2.0 är sedan årsskiftet endast avsett för anläggningsdykare, grundläggningsmaskiner och betongpumpförare.